Openingstijden

Wij volgen het besluit van onze regering en blijven tot nader order gesloten voor recreanten.
 
Na de corona crisis hopen wij iedereen weer te kunnen verwelkomen op onze mooie baan.  
 
 
Bestuur MGC Aalsmeer

Onze locatie is rolstoelvriendelijk.

Tarieven

Voor meer dan 15 persONEN is er een korting van 10 %

Ons rekeningnummer is: NL73 INGB 0000 6092 24 
ten name van MGC Aalsmeer