Openingstijden

************

WIJ WENSEN U EEN GEZOND EN GELUKKIG 2022 !!

************

Helaas zijn er tegenslagen gekomen bij de renovatie van onze baan, waardoor de werkzaamheden pas na de winter kunnen worden voortgezet. 
Om verdere teleurstellingen te voorkomen, zal onze baan dicht blijven (voor leden en recreanten) tot 01 April 2022. 

We hopen stellig dat de baan dan weer pico bello zal zijn en er weer met plezier een rondje kan worden gespeeld op onze vernieuwde baan.

************

Bestuur MGC Aalsmeer

Onze locatie is rolstoelvriendelijk.

Tarieven

Voor meer dan 15 persONEN is er een korting van 10 %

Ons rekeningnummer is: NL73 INGB 0000 6092 24 
ten name van MGC Aalsmeer