Openingstijden

**************
Helaas hebben de weersomstandigheden van de laatste weken het nog niet mogelijk gemaakt om verder te gaan met de renovatie van onze baan. 
Derhalve is er nog geen zicht op de afronding van de renovatie en blijven wij tot nader order gesloten. 

Zodra we met zekerheid onze heropening kunnen aankondigen, geven we dit uiteraard meteen via deze pagina aan.
**************


Bestuur MGC Aalsmeer

Onze locatie is rolstoelvriendelijk.

Tarieven

Voor meer dan 15 persONEN is er een korting van 10 %

Ons rekeningnummer is: NL73 INGB 0000 6092 24 
ten name van MGC Aalsmeer